EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
27. 12.

JR1-KG-2014

Veljavnost razpisa: 07. 02.
Status Arhiv
JR1-KG-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2013 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2014 (v nadaljevanju JR1-KG-2014)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki jih izvajajo knjigarne.

JAK bo v okviru javnega razpisa podprla knjigarne, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo celovite kulturne programe s področja promocije knjižnih del in avtorjev, bralne kulture in književne ustvarjalnosti ter si prizadevajo za uveljavitev knjigarn kot kulturnih središč, ki s svojo dejavnostjo omogočajo široko javno dostopnost kakovostnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike, pri čemer vključujejo ustrezen obseg najkvalitetnejše subvencionirane knjižne in revijalne produkcije ter s svojo dejavnostjo promovirajo in uveljavljajo kulturo kupovanja knjig in revij.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1-KG-2014 v Uradnem listu RS dne 27. 12. 2013 in se izteče dne 7. 2. 2014.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni program knjigarn za leto 2014 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2014.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: