EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
27. 12.

JR2-USP-2014

Veljavnost razpisa: 07. 02.
Status Arhiv
JR2-USP-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 20/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2014 (v nadaljevanju: JR2-USP-2014).

Predmet javnega razpisa
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo podprla projekte na naslednjih področjih:
a. Kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju založništva,
b. Kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjigotrštva.

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v letu 2014 v okviru javnega projektnega razpisa JR2-USP-2014 v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- krepitev poklicnih kompetenc zaposlenih na področju založništva in knjigotrštva,
- izvedba kakovostnih izobraževalnih kulturnih projektov na področju knjige,
- krepitev slovenskega založništva oz. knjigotrštva ter dvig kakovosti in prodaje izdanih knjig in revij.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2-USP-2014 v Uradnem listu RS dne 27. 12. 2013 in se izteče dne 7. 2. 2014.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2014 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2014.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: