Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
11. 04.

JR5-RSK OŠ in SŠ-2014

Veljavnost razpisa: 12. 05.
Status Arhiv
JR5-RSK OŠ in SŠ-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011in 111/2013), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009 in 10/2014) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2014 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika" (v nadaljevanju: JR5-RSK OŠ in SŠ-2014).

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2014 je izbor in sofinanciranje kvalitetnih slovenskih mladinskih leposlovnih del, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora literarnim ustvarjalcem slovenskega mladinskega leposlovja.

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte v okviru razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2014 v skladu z naslednjimi cilji:
- spodbuditi dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
- promovirati kakovostne domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
- spodbuditi motivacijo za branje pri učencih in dijakih ter njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
- spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
- motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje založniške programe za mladino,
- povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2014 v Uradnem listu RS dne 11. 4. 2014 in se izteče dne 12. 5. 2014.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: