Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 04.

JR6-E-KNJIGE-2014

Veljavnost razpisa: 26. 05.
Status Arhiv
JR6-E-KNJIGE-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 20/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009 in 10/2014) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2014
(v nadaljevanju: JR6-E-KNJIGE-2014).

Predmet javnega razpisa
Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku.

Cilji javnega razpisa
JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2014 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- pospeševanje nastajanja kakovostnih in žanrsko raznolikih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- večanje dostopnosti elektronskih knjig v slovenščini,
- podpora razvoju elektronskega založništva ter delovanju slovenskih elektronskih knjigarn in knjižnic.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR6-E-KNJIGE-2014 v Uradnem listu RS dne 25. 4. 2014 in se izteče dne 26. 5. 2014.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije je namenjen pogodbenikom iz naslova razpisa Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2014 (v nadaljevanju: JR6-E-KNJIGE-2014)

Poročila:

Obrazec Končno vsebinsko in vsebinsko poročilo na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2014 (JR6-E-KNJIGE-2014).
Izpolnjene obrazce natisnete in pošljete na naslov Javne agencije za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana najkasneje do 15. 1. 2015.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: