EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 05.

JR7-PSČ-2014

Veljavnost razpisa: 16. 06.
Status Arhiv
JR7-PSČ-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, s kasnejšimi dopolnitvami), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009 in 10/2014) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnega programa podpore Slovenski čitalnici v Gradcu za leto 2014 (v nadaljevanju: JR7-PSČ-2014)

Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa JR-PSČ-2014 je izvedba celovitega kulturnega programa podpore Slovenski čitalnici v Gradcu, ki bo omogočil razvoj Slovenske čitalnice v uveljavljeno in dobro obiskano slovensko kulturno središče, povečal dostopnost slovenske knjige in literarne ustvarjalnosti ter trajneje vzpostavil prostor promocije in mednarodnega uveljavljanja slovenskih avtorjev, ki delujejo na področju leposlovja in humanistike.  

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR7-PSČ-2014 v Uradnem listu RS, dne 16. 5. 2014 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 16. 6. 2016.

 

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni program podpore Slovenski čitalnici v Gradcu za leto 2014 je namenjen pogodbeniku na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnega programa podpore Slovenski čitalnici v Gradcu za leto 2014.

Poročila:

Obrazec Končno vsebinsko in finančno poročilo je namenjen pogodbeniku na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnega programa podpore Slovenski čitalnici v Gradcu za leto 2014.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: