Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
23. 01.

JR1-KG-2015

Veljavnost razpisa: 24. 02.
Status Arhiv
JR1-KG-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2015 (v nadaljevanju: JR1-KG-2015)

Predmet javnega razpisa JR1-KG-2015 je sofinanciranje kulturnih programov, ki jih izvajajo knjigarne. 
JAK bo na javnem razpisu izbrala prijavitelje, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo celovite kulturne programe knjigarn s področja promocije knjižnih del in avtorjev, bralne kulture in književne ustvarjalnosti ter si prizadevajo za uveljavitev knjigarn kot kulturnih središč, ki omogočajo široko javno dostopnost kakovostnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike, pri čemer vključujejo ustrezen obseg najkvalitetnejše subvencionirane knjižne in revijalne produkcije ter s svojo dejavnostjo promovirajo in uveljavljajo kulturo kupovanja kvalitetnih knjig in revij.

Cilj javnega razpisa JR1-KG-2015 je razvoj knjigarn v kulturna središča, izvedba celovitih kulturnih programov knjigarn, zagotavljanje dostopnosti ustreznega obsega subvencioniranih knjig in revij na celotnem področju Slovenije ter krepitev knjigotrštva v javnem interesu.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1-KG-2015 v Uradnem listu RS dne 23. 1. 2015 in se izteče dne 24. 2. 2015.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2015 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2015. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: