Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
23. 01.

JR2-USP-2015

Veljavnost razpisa: 24. 02.
Status Arhiv
JR2-USP-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2015
(v nadaljevanju: JR2-USP-2015)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR2-USP-2015 je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige.
Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki jih izvajajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije.
JAK  bo podprla kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige:
a. Kulturni projekti poklicnega usposabljanja založništva,
b. Kulturni projekti poklicnega usposabljanja knjigotrštva.

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v letu 2015 v okviru javnega projektnega razpisa JR2-USP-2015 v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- krepitev poklicnih kompetenc zaposlenih na področju založništva in knjigotrštva,
- izvedba kakovostnih izobraževalnih kulturnih projektov na področju knjige,
- krepitev slovenskega založništva oz. knjigotrštva ter dvig kakovosti in prodaje izdanih knjig in revij.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2-USP-2015 v Uradnem listu RS dne 23. 1. 2015 in se izteče dne 24. 2. 2015. Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

Povezava na aplikacijo za pripravo vlog za javne razpise. 
Navodila za uporabo aplilkacije za pripravo vlog za javne razpise.
Pdf. obrazca

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2015 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2015. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: