Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
30. 01.

JR3-KNJIGA-2015

Veljavnost razpisa: 03. 03.
Status Arhiv
JR3-KNJIGA-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2015 (v nadaljevanju: JR3-KNJIGA-2015)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Razpis se nanaša na naslednja področja knjige:
- izdaja knjig (IK),
- izdaja revij (IR),
- bralna kultura (BK),
- literarne prireditve (LP),
- mednarodno sodelovanje (MS),
- delovne štipendije (DŠ).

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR3-KNJIGA-2015 v Uradnem listu RS 30. 1. 2015 in na spletni strani JAK jakrs.e-razpisi.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 3. 3. 2015.


Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. 

Obrazci:

Povezava na aplikacijo za pripravo vlog za javne razpise. 
Navodila za uporabo aplilkacije za pripravo vlog za javne razpise.
Pdf. obrazcev za področja knjige:
- izdaja knjig (IK),
- izdaja revij (IR),
- bralna kultura (BK),
- literarne prireditve (LP),
- mednarodno sodelovanje (MS),
- delovne štipendije (DŠ).

Zahtevki:

Obrazci za zahtevke za razpis JR3-knjiga-2015 so namenjeni izvajalcem, ki imajo sklenjene pogodbe o sofinanciranju na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na različnih področjih knjige za leto 2015:
- področje izdaja knjig;
- področje izdaja revij;
- področje bralna kultura
- področje literarne prireditve;
- področje mednarodno sodelovanje
- področje delovne štipendije

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: