Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 04.

JR4–M–2015

Veljavnost razpisa: 18. 05.
Status Arhiv
JR4–M–2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti avtorjev v tujini za leto 2015 (v nadaljevanju: JR4-M-2015)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ul. 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR4-M-2015 je sofinanciranje kulturnih projektov na področju mobilnosti avtorjev v tujini.

Roki in oddaja vlog

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR4-M-2015 v Uradnem listu RS 17. 4. 2015 in na spletni strani JAK jakrs.e-razpisi.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 5. 2015.


Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. 

 

Obrazci:

Povezava na aplikacijo za pripravo vlog za javne razpise. 
Navodila za uporabo aplilkacije za pripravo vlog za javne razpise.
Vzorec prijavnega obrazca.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za sofinanciranje kulturnih projektov na področju mobilnosti avtorjev v tujini za leto 2015 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih na področju mobilnosti avtorjev v tujini za leto 2015.

Poročila:

Obrazec Končno vsebinsko in finančno poročilo - MOBILNOST je namenjen pogodbenikom iz naslova Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti avtorjev v tujini za leto 2015.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: