Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 04.

JR5–RSK OŠ in SŠ–2015

Veljavnost razpisa: 18. 05.
Status Arhiv
JR5–RSK OŠ in SŠ–2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2015" 
(v nadaljevanju: JR5-RSK OŠ in SŠ-2015)

Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2015 je izbor in sofinanciranje kvalitetnih slovenskih mladinskih leposlovnih del, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim literarnim ustvarjalcem mladinskega leposlovja.  
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo izbrala dva (2) kulturna projekta in sicer: 
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) - izbor enega (1) kulturnega projekta (knjige) za sedmošolce;
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) - izbor ene (1) kulturnega projekta (knjige) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte v okviru razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2015 v skladu z naslednjimi cilji:
- promocija vrhunskih slovenskih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, 
- spodbujanje šolarjev za branje in obiskovanje splošnih knjižnic, 
- motiviranje založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino,
- povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR5-RSK OŠ in SŠ-2015 v Uradnem listu RS dne 17. 4. 2015 in se izteče dne 18. 5. 2015
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

http://jakrs.e-razpisi.si/

Povezava na aplikacijo za pripravo vlog za javne razpise. 
Navodila za uporabo aplilkacije za pripravo vlog za javne razpise.
Obrazec v pdf formatu.
Vzorec pogodbe.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: