EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 03.

JR4-KNJIGA-2010

Veljavnost razpisa: 19. 04.
Status Arhiv
JR4-KNJIGA-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2010 (v nadaljevanju JR4-knjiga-2010)

Cilji javnega razpisa:
JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2010 v okviru javnega projektnega razpisa 4 (JR4-knjiga-2010) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in revij,
- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
- izvedba uveljavljenih literarnih prireditev,
- neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Naziv in sedež naročnika:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana 1000

Razpisni rok:
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR4-knjiga-2010 v Uradnem listu RS, dne 19. 3. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 19. 4. 2010.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: