EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 04.

JR5-KG-2010

Veljavnost razpisa: 17. 05.
Status Zaprt
JR5-KG-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov v knjigarnah in podporo delovanju knjigarn v letu 2010 (v nadaljevanju: oznaka JR5-KG-2010)

Predmet in področje javnega ciljnega razpisa
Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov v knjigarnah in podpora delovanju knjigarn.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 16. 4. 2010 in zaključi 17. 5. 2010.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več knjigarn s svojimi projekti, mora prijavo za vsako posamično knjigarno poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako knjigarno predložiti popolno razpisno dokumentacijo..
Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 17. maja 2010 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV V KNJIGARNAH IN PODPORO DELOVANJU KNJIGARN V LETU 2010, z oznako JR5-KG-2010.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti: knjigarne.jakrs@jakrs.si

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: