EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 04.

JR6-RSK OŠ-2010

Veljavnost razpisa: 17. 05.
Status Zaprt
JR6-RSK OŠ-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ 2010 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu"
(v nadaljevanju: oznaka JR6-RSK OŠ-2009)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 16. aprila 2010 in se zaključi 17. maja 2010.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR6-RSK OŠ-2010, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 17. maja 2010 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS JR6-RSK OŠ-2010.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: rsk.os@jakrs.si.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: