Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
23. 04.

JP2-MSM-2010

Veljavnost razpisa: 31. 07.
Status Zaprt
JP2-MSM-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in mobilnosti za leto 2010
(v nadaljevanju: JP2-MSM-2010)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega poziva 
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP2-MSM-2010 v Uradnem listu RS z dne 23. 4. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 30. 7. 2010.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: