Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 09.

JP3-MP-2010

Veljavnost razpisa: 04. 10.
Status Arhiv
JP3-MP-2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2010
(v nadaljevanju: JP3-MP-2010)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Predmet in področji javnega poziva 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Javni poziv JP3-MP-2010 obsega naslednji področji: 
a) mobilnost, namenjeno sofinanciranju potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike, za vabljene nastope na prireditvah v tujini.
b) prevodi v tuje jezike, namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP3-MP-2010 v Uradnem listu RS z dne 3. 9. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 4. 10. 2010.


Rezultati

prevodi,
mobilnost.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: