Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
29. 10.

JR10-ZP-2011

Veljavnost razpisa: 29. 11.
Status Arhiv
JR10-ZP-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,19/2009 št.) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2011 (v nadaljevanju: JR10-ZP-2011)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
- izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdaje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Razpisni rok:
Javni razpis se prične dne 29. oktobra 2010 in se zaključi dne 29. novembra 2010.

Oddaja vloge:
Vloga mora biti poslana na naslov JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 29.11. 2010, oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVNA VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ 2011, z oznako JR10-ZP-2011.

Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si. Prijava naj bo poslana v wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije. Prav tako naj bo ime (zadeva/subject) elektronskega sporočila opremljeno z imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: