EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
01. 01.

JR7–PROGRAM–2010–2012, POZIV 2012

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR7–PROGRAM–2010–2012, POZIV 2012

Poziv k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 na podlagi javnega razpisa JR7-PROGRAM-2010-2012 za področja bralna kultura, literarne prireditve, mednarodno sodelovanje, knjižna produkcija in revijalna produkcija. Rok za oddajo je 6. 1. 2012. Dopis poziva in ustrezne obrazce so pogodbeniki za leti 2010 in 2011  dobili tudi po elektronski pošti.

Program dela za leto 2012 mora biti v fizični obliki oddan na pošti najkasneje do vključno petka, 6. 1. 2012 kot priporočena pošiljka oziroma v glavni pisarni JAK v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - JR7-PROGRAM-2010-2012, POZIV 2012, z obvezno navedbo osnovnega področja (npr. KNJIŽNA PRODUKCIJA, REVIJALNA PRODUKCIJA, BRALNA KULTURA, LITERARNE PRIREDITVE, MEDNARODNO SODELOVANJE). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba pošiljatelja: naziv in naslov (sedež). Hkrati morata biti obrazca 1 in 2 najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti (v wordovem dokumentu, subject/zadeva naj vsebuje ime prijavitelja in področje) na elektronski naslov pristojne uslužbenke.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: