Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
02. 01.

JR1–VKP–2010–2012, POZIV 2012

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR1–VKP–2010–2012, POZIV 2012

Poziv k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 na podlagi javnega razpisa JR1-VKP-2010-2012. Rok za oddajo je 6. 1. 2012. Dopis poziva in ustrezne obrazce so pogodbeniki za leti 2010 in 2011 dobili tudi po elektronski pošti. Program izvedbe večletnega knjižnega projekta za leto 2012 mora biti v fizični obliki oddan na pošti najkasneje do vključno petka, 6. 1. 2012 kot priporočena pošiljka oziroma v glavni pisarni JAK v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - JR1-VKP-2010-2012, POZIV 2012). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba pošiljatelja: naziv in naslov (sedež). Hkrati morata  biti obrazca 1 in 2 najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti (v wordovem dokumentu, subject/zadeva naj vsebuje ime prijavitelja in področje) na elektronski naslov pristojne uslužbenke.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: