EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
02. 01.

JR8-ANTIKA-2010-2012, POZIV 2011 IN 2012

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR8-ANTIKA-2010-2012, POZIV 2011 IN 2012

Poziv k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leti 2011 in 2012 na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike (oznaka JR8-ANTIKA-2010-2012)

Spoštovani,
na podlagi četrtega odstavka druge točke Javnega razpisa za izbor večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za obdobje 2010-2012 (JR8-ANTIKA-2010-2012) in 7. člena sklenjene Pogodbe o financiranju in izvedbi večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za obdobje 2010-2012 v letu 2010 vas pozivamo, da predložite program dela in finančni načrt za leti 2011 in 2012.

Pogoj za sklenitev letne pogodbe o sofinanciranju večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za leti 2011 in 2012 bo na podlagi posebnega poziva izdana dopolnilna odločba o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za leti 2011 in 2012, izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izvajalca večletnega knjižnega projekta in s strani JAK potrjeno Zaključno vsebinsko in finančno poročilo izvajalca večletnega knjižnega projekta prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za leto 2010.

Program dela za leti 2011 in 2012 mora biti v fizični obliki oddan na pošti najkasneje do vključno ponedeljka, 13. 12. 2010 kot priporočena pošiljka oziroma v glavni pisarni JAK v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - JR8-ANTIKA-2010-2012, POZIV 2011 in 2012.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba pošiljatelja: naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na elektronski naslov pristojne uslužbenke Vlaste Vičič (vlasta.vicic(at)jakrs.si).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: