EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
12. 11.

JP4–AD–2010

Veljavnost razpisa: 18. 12.
Status Arhiv
JP4–AD–2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih promocije avtorjev in avtorskega dela za leto 2010 (v nadaljevanju: JP4-AD-2010)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok za zbiranje prijav
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP4-AD-2010 v Uradnem listu RS z dne 12. 11. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 18. 12. 2010.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: