EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
02. 01.

JR7-PROGRAM-2010-2012, POZIV 2011

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR7-PROGRAM-2010-2012, POZIV 2011

Na podlagi četrtega odstavka druge točke Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012 (JR7-PROGRAM-2010-2012) in 7. člena sklenjene Pogodbe o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa v letu 2010 vas pozivamo, da predložite program dela in finančni načrt za leto 2011 na posamičnem področju.

Pogoji za sklenitev letne pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov za leto 2011 bodo izdana odločba o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2011, izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izvajalca javnega kulturnega programa 2010 do JAK in s strani JAK potrjeno zaključno poročilo izvajalca javnega kulturnega programa za preteklo koledarsko leto (2010).

Ustrezne obrazce za vaše področje vam pošiljamo v priponki, dostopni pa so tudi na spletni strani www.jakrs.si/novice. Izpolnite vse obrazce za vaše področje (OBR-1, OBR-2 in OBR-3), OBR-4, vzorec pogodbe za leto 2011, pa parafirajte/podpišite.

Program dela za leto 2011 mora biti v fizični obliki oddan na pošti najkasneje do vključno petka, 10. 12. 2010 kot priporočena pošiljka oziroma v glavni pisarni JAK v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - JR7-PROGRAM-2010-2012, POZIV 2011, z obvezno navedbo osnovnega področja (npr. KNJIŽNA PRODUKCIJA, REVIJALNA PRODUKCIJA, BRALNA KULTURA, LITERARNE PRIREDITVE, MEDNARODNO SODELOVANJE).

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba pošiljatelja: naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na elektronski naslov pristojne uslužbenke.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: