Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 06.

JR6–E–ZALOŽNIŠTVO–2015

Veljavnost razpisa: 10. 07.
Status Arhiv
JR6–E–ZALOŽNIŠTVO–2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2015 (v nadaljevanju: JR6-E-ZALOŽNIŠTVO-2015)

Naziv in sedež naročnika:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa JR6-E-ZALOŽNIŠTVO-2015 je:
- področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
- področje b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 5. 6. 2015 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 10. 7. 2015.

Obrazci:

Prijavni obrazci:
- prijavni obrazec OBR1-E-ZALOŽNIŠTVO-PODROČJE A Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja,
- prijavni obrazec OBR2-E-ZALOŽNIŠTVO-PODROČJE A Finančna konstrukcija projekta,
- prijavni obrazec OBR1-E-ZALOŽNIŠTVO-PODROČJE B Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja,
- prijavni obrazec OBR2-E-ZALOŽNIŠTVO-PODROČJE B Finančna konstrukcija projekta.

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2015, področje A) (JR6-E-ZALOŽNIŠTVO-2015) je namenjen pogodbenikom na področju a) - izdelava elektronskih knjig na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2015.

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2015, področje B) (JR6-E-ZALOŽNIŠTVO-2015) je namenjen pogodbenikom na področju b) - razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2015.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: