Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 06.

JR7-PP-2015

Veljavnost razpisa: 03. 08.
Status Arhiv
JR7-PP-2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike za leto 2015 (v nadaljevanju: JR7-PP-2015)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR7-PP-2015 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih  prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Osnovna razpisna področja
Razpis se nanaša na naslednji področji:
- prevodi v angleščino ali nemščino (ANP),
- prevodi v ostale tuje jezike (OP).

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 19. 6. 2015 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 3. 8. 2015.

Obrazci:

- prijavni obrazec za področje prevodi v angleščino ali nemščino (ANP) (SLO),
- prijavni obrazec za področje prevodi v ostale tuje jezike (OP) (SLO).

- prijavni obrazec za področje prevodi prevodi v angleščino ali nemščino (ANP) (ANG),
- prijavni obrazec za področje prevodi v ostale tuje jezike (OP) (ANG).

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področjih prevodov v tuje jezike je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike za leto 2015 (JR7-PP-2015).


Rezultati

Rezultati razpisa za prevode v angleščino ali nemščino (ANP).
Rezultati razpisa za prevode v ostale tuje jezike (OP).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: