Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 09.

JR9–RŠ–2015

Veljavnost razpisa: 26. 10.
Status Arhiv
JR9–RŠ–2015

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih rezidenčnih štipendij za slovenske avtorje v tujini in za rezidenčne štipendije za prevajalce slovenske literature v tuje jezike v Sloveniji za leto 2015 (v nadaljevanju: JR9-RŠ-2015)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR9-RŠ-2015 je sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih projektov na področjih rezidenčnih štipendij za slovenske avtorje v tujini in za rezidenčne štipendije za prevajalce slovenske literature v tuje jezike v Sloveniji za leto 2015.

Osnovni razpisni področji
1. Rezidenčne štipendije za slovenske avtorje v tujini (RŠA)
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in izvajanje enomesečnih rezidenčnih štipendij za slovenske avtorje na lokacijah v tujini in poskrbele za organizacijo najmanj enega dogodka z avtorjem. Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim avtorjem leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

2. Rezidenčne štipendije za prevajalce slovenske literature v tuje jezike v Sloveniji (RŠP)
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in izvajanje enomesečnih rezidenčnih štipendij za prevajalce slovenske literature v tuje jezike na lokacijah v Sloveniji in organizirale tudi najmanj en dogodek s prevajalcem. Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim prevajalcem slovenskih leposlovnih in esejističnih besedil, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 25. 9. 2015 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 10. 2015.

 

Obrazci:

Prijavni obrazec za področje rezidenčne štipendije za slovenske avtorje v tujini - RŠA,
Prijavni obrazec za področje rezidenčne štipendije za prevajalce slovenske literature v tuje jezike v Sloveniji - RŠP.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: