EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 01.

JR1–VKP–2016–2018

Veljavnost razpisa: 16. 02.
Status Arhiv
JR1–VKP–2016–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 - ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2016 do 2018 (oznaka: JR1-VKP-2016-2018)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR1-VKP-2016-2018 je izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v tiskani ali e-obliki:
- zbrana in izbrana dela slovenskih književnih ustvarjalcev;
- prevodi temeljnih del svetovne književnosti, kulture in humanistike, ki še niso ali so slabo prisotni v slovenskem jeziku.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1-VKP-2016-2018 v Uradnem listu RS dne 15. 1. 2016 in se izteče dne 16. 2. 2016.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis  morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno triletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

PDF prijavnega obrazca v aplikaciji.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)

Zahtevki:

2018

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni knjižni projekt v letu 2018 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor večletnih zahtevnih knjižnih projektov za leto 2018 v obdobju 2016-2018.

2017

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni knjižni projekt v letu 2017 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor večletnih zahtevnih knjižnih projektov za leto 2017 v obdobju 2016-2018.

2016

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni knjižni projekt v letu 2016 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor večletnih zahtevnih knjižnih projektov za leto 2016 v obdobju 2016-2018.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: