EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
29. 01.

JR2–PROGRAM–2016–2019

Veljavnost razpisa: 29. 02.
Status Arhiv
JR2–PROGRAM–2016–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 - ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016-2019 (oznaka: JR2PROGRAM20162019)

Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016-2019 (štiriletno sofinanciranje kulturnih programov).

JAK bo kulturne programe sofinancirala na naslednjih področjih knjige:

a) Knjižni program,
b) Revijalni program,
c) Bralna kultura,
d) Literarne prireditve,
e) Mednarodno sodelovanje.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2–PROGRAM–2016–2019 v Uradnem listu RS dne 29. 1. 2016 in se izteče dne 29. 2. 2016.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Pdf prijavnih obrazcev v aplikaciji za vsa področja razpisa: 
- OBR-KP 
- OBR-RP 
- OBR-BK 
- OBR-LP 
- OBR-MS

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 3 02 2016).

Zahtevki:

2019

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni program za leto 2019 v obdobju 2016–2019 je namenjen pogodbenikom na vseh področjih Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016–2019 (oznaka razpisa: JR2–PROGRAM–2016–2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2019 ter oddano poročilo za leto 2018. 

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP) IN REVIJALNI PROGRAM (RP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih KP in RP
PODROČJE BRALNA KULTURA  (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih BK in LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področju MS

2018 – NOVI ZAHTEVKI
Zahtevek za predplačilo, 30 %, vsa področja

Obrazec Zahtevek za izplačilo predplačila (30%) subvencije za javni kulturni program v letu 2018 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na vseh področjih knjige v letu 2018. Zahtevek je namenjen črpanju predplačila za leto 2018 (v višini 30 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za preostale obroke v letu 2018 (po področjih in subjektih - gospodarske družbe ter društva, zasebni in javni zavodi, ustanove)

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP) IN REVIJALNI PROGRAM (RP)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področjih KP IN RP

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih KP IN RP

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področju MS

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področju MS

PODROČJE BRALNA KULTURA  (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področjih BK IN LP

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih BK IN LP

2017

Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2017 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2017. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2017 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP) 

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS) 

2016
Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2016 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2016. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2016 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP)

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: