EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
20. 05.

JR8–E-ZALOŽNIŠTVO–2016

Veljavnost razpisa: 20. 06.
Status Arhiv
JR8–E-ZALOŽNIŠTVO–2016

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 10/14) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016 (v nadaljevanju: JR8-E-ZALOŽNIŠTVO-2016)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa JR8-E-ZALOŽNIŠTVO-2016 je:

  • področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku, 
  • področje b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 20. 5.  2016 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 20. 6. 2016

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti na obrazcih, objavljeni na spletni strani JAK RS v nadaljevanju. 
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa! 
Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Obrazci:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 6 04 2016).

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2016, področje a) je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016 (podpora izdelavi elektronskih knjig).

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2016, področje b) je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016 (podpora spletnim medijem).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: