EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 07.

JR9–AVTORJI–2016

Veljavnost razpisa: 22. 08.
Status Arhiv
JR9–AVTORJI–2016

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih delovnih in rezidenčnih štipendij ter mobilnosti avtorjev za leto 2016 (v nadaljevanju: JR9–AVTORJI–2016)

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih knjige:

1. delovne štipendije (DŠ),

2. rezidenčne štipendije v tujini (RŠ),

3. mobilnost avtorjev v tujini (M).

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

Delovne štipendije (DŠ)

* neposredna podpora avtorjem (vrhunskim ustvarjalcem, perspektivnim mladim ustvarjalcem, literarnim kritikom in urednikom knjižnih izdaj, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala predvidoma dvanajst (12) prijaviteljev.

Rezidenčne štipendije v tujini (RŠ)

* neposredna podpora avtorjem leposlovnih in humanističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku,

* promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ sedem (7) prijaviteljev.

Mobilnost avtorjev v tujini (M)

* neposredna podpora avtorjem leposlovnih in humanističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku,

* promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ tri (3) projekte posamičnega prijavitelja.

Naziv in sedež naročnika Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Rok javnega razpisa Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR9–AVTORJI–2016 v Uradnem listu RS dne 15. 7. 2016 in se izteče dne 22. 8. 2016. Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: