EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
09. 09.

JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016

Veljavnost razpisa: 31. 10.
Status Arhiv
JP10–USTVARJALNA-EVROPA–2016

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2016 (v nadaljevanju JP10-USTVARJALNA-EVROPA-2016)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet poziva
JAK bo v letu 2016 sofinancirala projekte slovenskih izvajalcev s področja knjige, ki so bili v obdobju od 2014 do vključno 2016 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, in v letu 2016 še vedno potekajo.

Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja knjige, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru (evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja).

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 9. 9. 2016 ter traja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 10. 2016.


Rezultati

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: