EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 12.

JR12–INJ–2017

Veljavnost razpisa: 01. 02.
Status Arhiv
JR12–INJ–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15 ) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2017 (v nadaljevanju: JR12–INJ–2017).

1. Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na področju: Izdajanje knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku.

3. Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo kulturne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora objave prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
  • podpora prevajalcem iz slovenskega v nemški jezik;
  • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini;
  • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

JAK bo v okviru tega razpisa za sofinanciranje izbrala največ en (1) projekt posameznega prijavitelja.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:
Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2017 (oznaka razpisa: JR12–INJ–2017).

The Payment Claim for the 2017 Subsidy – Publication of Slovenian Books in German Language (JR12–INJ–2017).

Zahlungs-Antrag Formular für das bewilligte Kulturprojekt im Rahmen des Förderungsprogramms JR 12-INJ-2017.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: