EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 12.

JR10–KG–2018–2019

Veljavnost razpisa: 15. 01.
Status Arhiv
JR10–KG–2018–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019 (v nadaljevanju: JR10–KG–2018–2019)

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR10–KG–2018–2019 je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih programov knjigarn).  

JAK bo na javnem razpisu izbrala prijavitelje, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo celovite kulturne programe na področju promocije knjižnih del in avtorjev, bralne kulture in književne ustvarjalnosti ter si prizadevajo za uveljavitev knjigarn kot kulturnih središč, ki omogočajo široko javno dostopnost kakovostnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike, pri čemer vključujejo ustrezen obseg najkvalitetnejše subvencionirane knjižne in revijalne produkcije ter s svojo dejavnostjo promovirajo in uveljavljajo kulturo kupovanja kvalitetnih knjig in revij.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR10–KG–2018–2019 v Uradnem listu RS dne 8. 12. 2017 in se izteče dne 15. 1. 2018.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno dvoletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 15 01 2018).

Obrazci:
Zahtevki:

2019

Obrazec Zahtevek 1., 2., 3. in 4. obrok knjigarne za leto 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019 (v nadaljevanju: JR10–KG–2018–2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2018 in 2019 ter oddano poročilo za leto 2018.

2018 - NOVI ZAHTEVKI

Obrazec Zahtevek za predplačilo, 30% subvencije za leto 2018 za dvoletni kulturni program knjigarne v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019 (v nadaljevanju: JR10–KG–2018–2019) v višini 30 % odobrenih sredstev.
Zahtevek za naslednje obroke v letu 2018:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: