EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 06.

JR11_PA_2018

Veljavnost razpisa: 09. 07.
Status Arhiv
JR11_PA_2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja,

Javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje branja in nakupovanja knjig (v nadaljevanju: JR11–PA–2018)

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana.

Predmet, namen in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR11–PA–2018 je izbor izvajalcev in sofinanciranje komunikacijskih akcij, ki so namenjene osveščanju in spodbujanju bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige.

Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti celotnega področja knjige s pomočjo komunikacijskih akcij, informiranju in razvijanju zavesti o pomenu branja in ustvarjanja domače knjižnice, razvoju kompetenc knjižnih producentov, posrednikov, mreženju in krepitvi povezav v celotni knjižni verigi, zlasti krepitvi povezav ustvarjalcev z bralci in kupci knjig glede pomena posedovanja knjig, branja, nakupovanja v knjigarnah ipd.

Namen razpisa je sofinanciranje novih in vizualno/vsebinsko inovativnih kolektivnih komunikacijskih akcij na temo branja in nakupovanja knjig.

Namen razpisa ni sofinanciranje promocijskih dogodkov, spletnih (knjižnih) portalov, ciljnih akcij pospeševanja prodaje knjig ali prodajno-promocijskih akcij posamičnih založb, promocije festivalov in drugih že potekajočih bralno-literarnih dogodkov.

Rok javnega razpisa in način oddaje vlog

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR11–PA–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 8. 6. 2018 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 9. 7. 2018.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: gp.jakrs@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv javnega razpisa (JR11–PA–2018).

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila:

Tjaša Urankar, tel: 01 369 58 25, tjasa.urankar@jakrs.si

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za predplačilo, 30% subvencije za leto 2018 za komunikacijsko akcijo je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje komunikacijskih akcij za spodbujanje branja in nakupovanja knjig (JR11–PA–2018) v višini 30 % odobrenih sredstev.

Zahtevek za naslednje obroke v letu 2018:

·        Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije za komunikacijsko akcijo v letu 2018.

·        Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. in 4. obrok subvencije za komunikacijsko akcijo v letu 2018


Rezultati

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: