Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 02.

JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019

Veljavnost razpisa: 25. 03.
Status Arhiv
JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019

(v nadaljevanju: JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019)

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave, objave in distribucije kakovostnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku,
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike in refleksije aktualne  izvirne in prevodne knjižne produkcije v slovenskem jeziku ter refleksije in analize knjižnega trga, založniške panoge, knjigotrštva, knjižničarstva, literarnih festivalov doma in v tujini in drugih dogodkov s področja knjige.

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2019 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • pospeševanje nastajanja kakovostnih elektronskih in zvočnih izvirnih in prevodnih knjižnih del s področja leposlovja in humanistike v slovenskem jeziku, s poudarkom na delih sodobnih avtorjih,
  • pospeševanje nastajanja in objavljanja kakovostnih vsebin v slovenskem jeziku v spletnih medijih, vezanih na področje knjige,
  • uveljavljanje in promocija literarne refleksije v spletnih medijih
  • večanje dostopnosti elektronskih in zvočnih knjig v slovenščini,
  • podpora razvoju elektronskega založništva, zvočnih knjig ter delovanju slovenskih spletnih medijev in spletnih knjigarn.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019 v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2019 in se izteče dne 25. 3. 2019.
 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 20.03. 2019).

Obrazci:

Področje Elektronske in zvočne knjige

    prijavni obrazec OBR1-EZ-KNJIGE-2019 Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja,

    prijavni obrazec OBR2–EZ-KNJIGE-2019 Finančna konstrukcija projekta.

Področje Spletni mediji

    prijavni obrazec OBR1–SPLETNI MEDIJI-2019 Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja,

    prijavni obrazec OBR2–SPLETNI MEDIJI–2019 Finančna konstrukcija projekta,

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2019, področje Elektronske in zvočne knjige, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019 (podpora izdelavi elektronskih in zvočnih knjig).

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2018, področje Spletni mediji, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019 (sofinanciranje kulturnih projektov: kritike in refleksije aktualne  izvirne in prevodne knjižne produkcije v slovenskem jeziku ter refleksije in analize knjižnega trga, založniške panoge, knjigotrštva, knjižničarstva, literarnih festivalov doma in v tujini in drugih dogodkov s področja knjige)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: