Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 02.

JR3-PREVAJALSKI SEMINAR-2019

Veljavnost razpisa: 25. 03.
Status Arhiv
JR3-PREVAJALSKI SEMINAR-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12–ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2019

(v nadaljevanju: JR3–PREVAJALSKI SEMINAR–2019)

 

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana

 

Predmet javnega razpisa in vsebinska opredelitev javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR3-PREVAJALSKI SEMINAR-2019 je sofinanciranje kulturnega projekta organizacije in izvedbe mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike z izvedbo in potekom v Sloveniji za leto 2019.

Mednarodni seminar za prevajalce ponuja vpogled v aktualno stanje slovenske sodobne književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in drugimi akterji s področja knjige.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je posvečen prevajalskim delavnicam, kjer se udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjajo z izbranim odlomkom iz besedila določenega avtorja. Cilj tovrstnega dela je poglobljeno spoznavanje avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki vodijo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela. 

Drugi del seminarja je namenjen predstavitvam in predavanjem slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature.

Število udeležencev je predvidoma dvanajst (12) prevajalcev iz slovenščine v tuje jezike.

 

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo podprla organizacijo in izvedbo prevajalskega seminarja v okviru javnega razpisa v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov;
  • uveljavljanje tujih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje tesnejšega sodelovanja med prevajalci, založbami in avtorji;
  • informiranje in širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje in strokovno usposabljanje vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • kakovostna izvedba projekta Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022.

 

JAK bo v okviru tega razpisa za sofinanciranje prevajalskega seminarja izbrala največ enega (1) prijavitelja.

 

Rok javnega razpisa

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR3–PREVAJALSKI SEMINAR–2019 v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2019 in na spletni stran www.jakrs.si ter se izteče dne 25. 3. 2019.

 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov anja.kovac@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

- Anja Kovač, anja.kovac@jakrs.si, tel.: 01/230 05 75

Obrazci:
  • prijavni obrazec OBR1-PS-2019 – vsebinska predstavitev projekta;
  • prijavni obrazec OBR2-PS-2019 – finančna konstrukcija projekta.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: