Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 03.

JR4-LITERARNA KRITIKA-2019

Veljavnost razpisa: 08. 04.
Status Arhiv
JR4-LITERARNA KRITIKA-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019 (v nadaljevanju: JR4–LITERARNA KRITIKA–2019)

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • podpora projektom literarne kritike samozaposlenih v kulturi, ki celovito kritiško vrednotijo posamezni avtorski opus, založniški program, žanr ali zvrst, literarni festival ali prireditev.

JAK bo kulturne projekte na področju literarne kritike v letu 2019 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora projektom literarne kritike, ki pomembno prispevajo k razumevanju področja knjige; slovenskega založništva; slovenske literature, njenega aktualnega stanja in premikov
  • podpora delovanju samozaposlenih na področju literarne kritike
  • zagotavljanje visoke vidnosti in dostopnosti kritiške refleksije.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR4–LITERARNA KRITIKA–2019 v Uradnem listu RS dne 8. 3. 2019 in se izteče dne 8. 4. 2019.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Obrazci:
  • prijavni obrazec OBR1–Literarni kritiki (Predstavitev prijaviteljevega dela in kulturnega projekta)
  • obvezna priloga 1: bibliografija kritiških objav 2018-2019
  • obvezna priloga 2: pismo o nameri s pravno osebo, ki bo do konca leta 2019 objavila kulturni projekt v tiskanem/spletnem mediju (OBR 2 prilagajo samo prijavitelji, ki ne bodo objavili besedila kulturnega projekta v Delu).
Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju literarne kritike za leto 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019. 


Rezultati

Rezultati

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: