Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 04.

JR5-ŠTIPENDIJE-2019

Veljavnost razpisa: 06. 05.
Status Arhiv
JR5-ŠTIPENDIJE-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2019 (v nadaljevanju: JR5–ŠTIPENDIJE–2019)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet, namen in področja javnega razpisa
Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa, izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje.

Pri dodeljevanju štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je razvidno iz kriterijev v 6. točki besedila tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije iz knjižničnega nadomestila za ustvarjalnost v letu 2019 bodo podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.

Rok javnega razpisa in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR5–ŠTIPENDIJE–2019 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 5. 4. 2019 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 6. 5. 2019.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime in priimek prijavitelja ter področje (prevajanje, glasba idr.).

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

leposlovje

Jana Bales

01 369 58 27

jana.bales@jakrs.si

prevajanje, avdiovizualno področje, glasba

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic@jakrs.si

ilustracija in fotografija

Miha Marinč

01 369 58 22

miha.marinc@jakrs.si

 

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJ – KN 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2019 (oznaka: JR5–ŠTIPENDIJE–2019), 
in velja za vsa področja razpisa (prevajanje, leposlovje, glasba, ilustracija in fotografija, avdiovizualno področje) ter vse vrste štipendij (delovne, rezidenčne idr.).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: