Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
14. 06.

JR9–S–PA–2019

Veljavnost razpisa: 15. 07.
Status Arhiv
JR9–S–PA–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) in Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocije slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S–PA–2019)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet, namen in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je :

  1. Izvirna slikanica: sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev.
  2. Promocija slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini: sofinanciranje promocijske antologije sodobne slovenske otroške in mladinske književnosti v angleškem jeziku, ki je namenjena tuji založniški javnosti kot predstavitveni katalog avtorjev, ilustratorjev, založnikov in drugih nosilcev avtorskih pravic za podporo pri prodaji prevodnih pravic v tujino in vključuje vsaj 15 slovenskih avtorjev za različne starostne stopnje.

JAK bo kulturne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora izdajanju kakovostnih izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev v slovenščini;
  • podpora razvoju bralne kulture in družinskemu branju;
  • promocija in uveljavljanje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev doma in v tujini, tudi v perspektivi projekta “Slovenija, častna gostja na bolonjskem knjižnem sejmu leta 2021”;
  • promocija slovenske otroške in mladinske književnosti in avtorjev v tujini, posebej v perspektivi projektov “Slovenija, častna gostja na bolonjskem knjižnem sejmu leta 2021” in Slovenija, častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022”.

Rok javnega razpisa in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR9–S–PA–2019 v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 14. 6. 2019 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 15. 7. 2019.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila: Vlasta Vičič, tel. 01 369 58 26, e-pošta: vlasta.vicic@jakrs.si

Obrazci:

Obrazci:

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 15.07.2019).

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za leto 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocije slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (JR9-S-PA-2019).


Rezultati

Rezultati razpisa JR9-S-PA-2019.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: