Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 08.

JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Veljavnost razpisa: 21. 09.
Status Arhiv
JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020 (v nadaljevanju: JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020)

 

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike aktualne knjižne produkcije slovenskih avtorjev za odrasle, mladino in otroke ter promocije knjižnih del slovenskih avtorjev s predstavitvijo odlomkov v obliki videoposnetkov.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020 v Uradnem listu RS dne 21. 8. 2020 in se izteče dne 21. 9. 2020.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa: JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Obrazci:

  • Področje Elektronske in zvočne knjige

 

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11. 09. 2020).

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Elektronske in zvočne knjige, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020, podpora izdelavi elektronskih in zvočnih knjig.

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Spletni mediji, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Spletni mediji.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: