Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 09.

JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020

Veljavnost razpisa: 26. 10.
Status Arhiv
JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

 

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij na področju literarne kritike za leto 2020

(v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020)

 

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • izbor prejemnikov in dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca.

JAK bo štipendije literarnim kritikom v letu 2020 podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora samozaposlenim na področju literarne kritike;
  • prispevek k razvoju literarne kritike in kakovosti knjižnih del.

JAK do delovne štipendije v višini 3.000 eur bruto predvidoma podelila petim (5) literarnim kritikom.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020 v Uradnem listu RS dne 25. 9. 2020 in se izteče dne 26. 10. 2020.
 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

BESEDILO RAZPISA

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:

  • prijavni obrazec OBR1–DŠ–LK (Predstavitev prijaviteljevega delovanja na področju literarne kritike)
  • obvezna priloga: Bibliografija kritiških objav 2019-2020

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: