Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 02.

JR1–ISS–2021

Veljavnost razpisa: 22. 03.
Status Arhiv
JR1–ISS–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021 (v nadaljevanju: JR1–ISS–2021)             

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev.

JAK bo knjižne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora izdajanju kakovostnih izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev v slovenščini;
  • podpora razvoju bralne kulture in družinskemu branju;
  • promocija in uveljavljanje izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev doma in v tujini, tudi v perspektivi projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni.

JAK bo sofinancirala predvidoma pet (5) slikanic in stripov.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ dva (2) knjižna projekta.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–ISS–2021 v Uradnem listu RS dne 19. 2. 2021 in se izteče dne 22. 3. 2020.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec OBR1-ISS-2021

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11.03. 2021).

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za izvirno slikanico ali strip za leto 2021 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021 (razpis JR1-ISS-2021). Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2021. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: