Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
26. 02.

JR2–IK–30 LET–2021

Veljavnost razpisa: 29. 03.
Status Arhiv
JR2–IK–30 LET–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije (v nadaljevanju: JR2–IK–30 LET–2021)                                                                                          

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Sofinancirana bodo leposlovna dela vseh zvrsti in žanrov za odrasle, mladino in otroke ter humanistična in esejistična dela.

JAK bo knjižne projekte podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

    • podpora izdajanju kakovostnih izvirnih knjižnih del, s fokusom na 30. obletnici samostojnosti Slovenije;
    • promocija književnega ustvarjanja in Slovenije ob 30. obletnici samostojnosti in predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021;
    • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in knjižnih del, tudi v perspektivi projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu.

JAK bo predvidoma skupno sofinancirala šest (6) knjižnih izdaj.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ eno (1) knjižno delo.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–ISS–2021 v Uradnem listu RS dne 26. 2. 2021 in se izteče dne 29. 3. 2020.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Besedilo razpisa

Obrazec: prijavni obrazec OBR1-IK-30 LET-2021.

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11.03. 2021).

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za izvirno knjižno delo je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije za leto 2021 (razpis JR2-IK-30 LET-2021). Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2021.  

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: