Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 03.

JR4-PS-2021

Veljavnost razpisa: 09. 04.
Status Arhiv
JR4-PS-2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12–ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

 

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2021

(v nadaljevanju: JR4-PS-2021)

 

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, Ljubljana

 

Predmet javnega razpisa in vsebinska opredelitev javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR4-PS-2021 je sofinanciranje organizacije in izvedbe mednarodnega prevajalskega seminarja v letu 2021 za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike z izvedbo in potekom v Sloveniji.

Mednarodni seminar za prevajalce ponuja vpogled v aktualno stanje slovenske sodobne književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in drugimi akterji s področja knjige.

Prevajalski seminar je sestavljen iz prevajalskih delavnic, kjer se udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjajo z izbranim odlomkom iz besedila določenega avtorja ter predstavitev in predavanj strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevajanja, založništva in promocije slovenske literature.

Število udeležencev na vseh seminarjih je predvidoma skupno dvanajst (12) prevajalcev iz slovenščine v tuje jezike.

 

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo podprla organizacijo in izvedbo prevajalskega seminarja v okviru javnega razpisa v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov;
  • uveljavljanje prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje tesnejšega sodelovanja med prevajalci, založbami in avtorji;
  • informiranje in širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje in strokovno usposabljanje vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • kakovostna izvedba projekta Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2023;
  • kakovostna izvedba projekta Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Bologni leta 2022.

JAK bo v okviru tega razpisa za sofinanciranje prevajalskih seminarjev izbrala največ enega (1) prijavitelja.

 

Rok javnega razpisa

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR4-PS-2021 v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in na spletni stran www.jakrs.si ter se izteče dne 9. 4. 2021.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov anja.kovac@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Besedilo razpisa: JR4-PS-2021

Obrazci:

prijavni obrazec OBR1-PS-2021 – vsebinska predstavitev projekta;

prijavni obrazec OBR2-PS-2021 – finančna konstrukcija projekta.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 07.04.2021).

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

- Anja Kovač, anja.kovac@jakrs.si, tel.: 01/230 05 75

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: