Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 03.

JR8–DŠ–VU–2021

Veljavnost razpisa: 19. 04.
Status Arhiv
JR8–DŠ–VU–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

 

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce v letu 2021 (v nadaljevanju: JR8–DŠ–VU–2021)          

                                                                      

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor prejemnikov delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom pomembno prispevajo h kvaliteti in raznolikosti slovenskega književnega ustvarjanja

Cilji tega javnega razpisa so:

  • neposredna podpora vrhunskim ustvarjalcem leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino ali odrasle, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
  • spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela vrhunskih ustvarjalcev;
  • podpora izdajanju izvirnih in prevodnih leposlovnih in esejističnih del v slovenskem jeziku vrhunskih ustvarjalcev;
  • bogatitev slovenskega knjižnega trga in večanje potenciala za prodajo pravic tujim založnikom,
  • povečanje števila vrhunskih izvirnih del pred izvedbo projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, in/ali Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu.

JAK bo v okviru tega razpisa dodelila predvidoma deset (10) štipendij vrhunskim ustvarjalcem, in sicer v razmerju 70% za vrhunske ustvarjalce izvirnih del in 30% za vrhunske prevajalce v slovenski jezik.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–DŠ–VU–2021 v Uradnem listu RS dne 19. 3. 2021 in se izteče dne 19. 4. 2021.
 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Besedilo razpisa: JR8-VU-DŠ-2021.

Obrazec: prijavni obrazec OBR1-VU-DŠ-2021.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo delovne štipendije za vrhunske ustvarjalce je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce za leto 2021 (razpis JR8-DŠ-VU-2021).
Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o dodelitvi delovne štipendije za leto 2021.   

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: