EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 04.

JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021

Veljavnost razpisa: 17. 05.
Status Arhiv
JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

 

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2021

(v nadaljevanju: JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021)

 

Predmet in cilji javnega razpisa

JAK bo delovne štipendije literarnim kritikom v letu 2021 podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora samozaposlenim na področju literarne kritike;
  • prispevek k razvoju literarne kritike, vrednotenju in refleksiji književnosti in kakovosti knjižnih del.

JAK bo predvidoma podelila šest (6) delovnih štipendij literarnim kritikom v znesku najmanj 3.000 eur.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021 v Uradnem listu RS dne 16. 4. 2021 in se izteče dne 17. 5. 2021.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Besedilo razpisa: JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021

Obrazec: prijavni obrazec OBR1–DŠ–LK–2021

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo delovne štipendije za literarne kritike je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2021 (razpis JR11-ŠTIPENDIJE-LITERARNI KRITIKI-2021).


Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o dodelitvi delovne štipendije za literarne kritike za leto 2021.    

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: