Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 11.

Javni natečaj za izbor CGP

Veljavnost razpisa: 10. 01.
Status Arhiv
Javni natečaj za izbor CGP

NAZIV IN SEDEŽ ORGANA, KI OBJAVLJA JAVNI NATEČAJ:

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/369 - 58 20

Faks: 01/369-58 30

E-naslov: gp.jakrs@jakrs.si

 

Rok za predložitev predlogov je do 10.1.2022 do 10. ure na naslov naročnika Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ali po elektronski pošti na naslov katja.kirbis@jakrs.si.

 

PREDMET JAVNEGA NATEČAJA:

Predmet naročila je izbor CGP za projekt: "Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝
 

NAMEN JAVNEGA NATEČAJA:

Projekt "Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini˝, je nacionalni projekt za promocijo in krepitev izvoznega potenciala slovenske knjižne ustvarjalnosti na področju slovenske literature in slovenske ilustracije. Nastop Slovenije kot častne gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023 je enkratna priložnost, da se usmeri pozornost na našo nacionalno knjižno produkcijo in bogato ustvarjalnost in tradicijo na področju knjižnega ustvarjanja v najširšem smislu, in sicer ne kjerkoli, temveč v kontekstu največjega mednarodnega sejma na svetu, ki uživa stalen in visok ugled in pozornost tako založniške in knjigotrške kot tudi medijske panoge. Kot tak, pomeni nov mejnik v internacionalizaciji slovenskega založništva, avtorjev, ilustratorjev, umetnikov ter gospodarstva ter s tega stališča nudi nove možnosti za razvoj. Cilj projekta je izboljšati ugled in prepoznavnost knjižne ustvarjalnosti, prepoznavnost slovenske kreativnosti in gospodarstva, turizma v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Frankfurtski knjižni sejem (Frankfurter Buchmesse) spada med največje svetovne knjižne sejme. Traja 6 dni in je namenjen prevajalski, založniški in drugi strokovni  javnosti povezani s knjigo in založniško industrijo. Oktobra 2021 je na Frankfurtskem knjižnem sejmu  razstavljalo več kot 2030 založb, agencij in založniških združenj. Sejem pa je obiskalo 36,000 B2B obiskovalcev, iz 105 držav, ter 37,000 B2C obiskovalcev, iz 85 držav. Vzporedno s sejmom potekajo tudi umetniški dogodki založnikov in mednarodnih izvajalcev iz posameznih držav ter intervjuji z avtorji. Redno o sejmu poročajo tudi svetovni novinarji in mediji. V organizacijo in proces delovanja sejma so vključene tako nemške kot svetovne PR agencije.

S tem javnim natečajem Javna agencija za knjigo RS (organizator) izbira CGP za ta projekt.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE PRIJAVE NA NATEČAJ:

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih obrazcih natečaja, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji natečaja. Dokumentacija javnega natečaja je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega natečaja prejmejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav, ki je 10.01.2022. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijave morajo biti oddane v nevtralni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete prijavitelja (brez imena, priimka, firme ali morebitnega logotipa), z napisom »NE ODPIRAJ, JAVNI NATEČAJ za CGP-Frankfurt 2023«, na naslov Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, najkasneje 10.1.2022.

Osnovna ovojnica naj bo označena s šifro, ki ne razkriva identitete sodelujočega (izbere si jo sodelujoči sam, npr. »šola« ali »#120974&«) in mora biti enaka na vseh oddanih dokumentih.

V notranjosti osnovne ovojnice morata biti dve ločeni nevtralni zaprti ovojnici, ki ne razkrivata identitete natečajnika in na katerih je označeno: »Ovojnica 1 – CGP-Frankfurt2023« oziroma »Ovojnica 2 – Prijavitelj na CGP-Frankfurt2023«, na obeh pa mora biti navedena ista šifra kot na osnovni ovojnici.

V ovojnici, označeni z »Ovojnica 1 – CGP-Frankfurt2023« in šifro sodelujočega, oddajte predlog CGP, priročnik CGP v tiskani različici, pojasnilo idejne rešitve in USB ključek s predlogom CGP v elektronski obliki. V izogib pomešanju delov posameznega predloga med ocenjevanjem vsak del predloga (vsako stran) označite z izbrano šifro sodelujočega v zgornjem kotu. V ovojnici, označeni z »Ovojnica 2 – Prijavitelj na CGP-Frankfurt2023« in šifro prijavitelja, oddajte izpolnjene obrazce:

  • Prijava;
  • Izjava o sprejemanju pogojev CGP- Frankfurt 2023;
  • Izjava avtorja predloga o izvirnosti predloga CGP.

Predlog, ki bo na naslov organizatorja prispel po poteku roka, bo na zahtevo prijavitelja vrnjen.

CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: