Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 12.

JR12-KNJIGA-2011

Veljavnost razpisa: 08. 01.
Status Arhiv
JR12-KNJIGA-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2011 (v nadaljevanju: JR12-knjiga-2011)

Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega projektnega razpisa JR12-knjiga-2011 je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov ter fizičnih oseb s statusom samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki delujejo na naslednjih področjih knjige: izdaja knjig, izdaja revij, bralna kultura, literarne prireditve, mednarodno sodelovanje in delovne štipendije.

JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2011 v okviru javnega projektnega razpisa JR12-knjiga-2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in revij za odrasle, otroke in mladino,
- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
- izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev,
- organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih projektov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
- neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Osnovna razpisna področja
Opredelitev področij in podpodročij razpisa je lahko dodatno navedena v prijavnih obrazcih OBR1 za posamezna področja oz. podpodročja razpisa, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna področja:
- izdaja knjig,
- izdaja revij,
- bralna kultura,
- literarne prireditve,
- mednarodno sodelovanje,
- delovne štipendije.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Razpisni rok
Razpis se prične 3. 12. 2010 in zaključi 7. 1. 2011.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: