Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
28. 01.

JR2–FRANKFURT–KATALOGI–2022 

Veljavnost razpisa: 28. 02.
Status Arhiv
JR2–FRANKFURT–KATALOGI–2022 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA IZDAJO PREDSTAVITVENIH KATALOGOV V TUJIH JEZIKIH  (projekt »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR2–FRANKFURT–KATALOGI–2022) 

Predmet in namen javnega razpisa Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za predstavitve na tujih tržiščih.

Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujim založniki.

Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa: Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 28. 1. 2022 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 28. 2. 2022.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov (katja.urbanija@jakrs.si) in natisnjeni obliki s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Besedilo razpisa: JR2-FRANKFURT-KATALOGI-2022

Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC

Priloga I: Varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Priloga II: Tekst o finančnih podporah JAK, ki ga je potrebno vključiti v podprti katalog

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: