EU Skladi
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
 
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
01. 01.

JR6-INJ-2022

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR6-INJ-2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 11. marca 2022 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2022 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2022).

 

Razpis bo odprt do 25. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2022 na področju Izdajanje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku.

Razpis je namenjen založnikom z nemškega govornega področja; prijavitelj je lahko izključno pravna oseba (založba) s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

 

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • prva izdaja izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
  • ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
  • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini;
  • podpora prevajalcem iz slovenskega v nemški jezik;
  • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

 

Razpisni področji

Razpis se nanaša na naslednji področji:

 1. prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: prve izdaje);

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ en (1) projekt.

 

 1. ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: ponatisi).

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ dva (2) projekta.

 

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

Kontaktna oseba za razpis:

Mateja Humar Jelnikar, e-pošta: mateja.humar-jelnikar(at)jakrs.si, tel: 00386 (0)1 230 28 31

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: