EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Nov22
Dec22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 03.

JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Veljavnost razpisa: 01. 01.
Status Arhiv
JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 
 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

 

Zahtevki:

JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Zahtevek programi BK IN LP 2022 - 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - programi BK/LP 2022, sta namenjena pogodbenikom na področju razpisa JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023, Poziv 2022.

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: