Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 01.

JR1-KG-2011

Veljavnost razpisa: 21. 02.
Status Arhiv
JR1-KG-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za podporo delovanju knjigarn v letu 2011 (v nadaljevanju: oznaka JR1-KG-2011)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 21. 1. 2011 in zaključi 21. 2. 2011.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več knjigarn s svojimi projekti, mora prijavo za vsako posamično knjigarno poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako knjigarno predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 21. februarja 2011 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI CILJNI RAZPIS ZA PODPORO DELOVANJU KNJIGARN V LETU 2011, z oznako JR1-KG-2011. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti: knjigarne.jakrs@jakrs.si

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: